Dobro došli na našu prezentaciju !

         Preduzeće "Braća Stjepanović" d.o.o. pruža usluge namjenskim vozilima u vlasništvu preduzeća.

         U vlasništvu preduzeća se nalaze namjenska vozila:

     • Kamion - šleper za međunarodni prevoz trupaca;
     • Dva kamiona za lokalni prevoz trupaca i gotovih pilanskih proizvoda;
    Klikni za vecu sliku ...Klikni za vecu sliku ...

     • Tri traktora sa opremom za radove u šumi;

         Cijenjenim korisnicima pružamo sljedeće usluge:
     • Rezanje građe na pilani.
        Usluge rezanja u našim pogonima izvodimo prema narudžbi. Rezanje građe u pogonima pilane izvodimo prema narudžbi kupca, uz puno poštovanje dogovorenih rokova i kvaliteta. Klasiranje, rezanje na dimenzije, sušenje i druge faze obrade se izvode na osnovu zahtjeva naručilaca.
     • Sječa sa namjenskom mehanizacijom.
Radovi se izvode na terenu za šumska gazdinstva. Namjenskom mehanizacijom izvodimo sječu šume za vlastite potrebe i prema narudžbi. Sva sječa se izvodi u skladu sa zakonskim propisima i propisima šumskih gazdinstava. Zaštita šume, pravilna sječa i druge obaveze se jedanko poštuju prilikom sječe za vlastite potrebe, kao i prilikom sječe po nardužbi.
     • Prevoz trupaca našim vozilima u domaćem i međunarodnom saobraćaju.
      Prevoz trupaca se izvodi namjenskim vozilima, kojima upravljaju vozači sa višegodišnjim iskustvom. Samoistovarni kamioni sa prikolicama i dizalicama su opremljeni za vožnje na dužim relacijama, redovno se kontroliše tehnička ispravnost i funkcionalnost. U potpunosti poštujemo ugovorene rokove za prevoz do odredišta.